Thời Khóa Biểu:

Chủ Nhật
10:00 – 11:00 giờ sángLễ của GĐPT @ Chánh Điện
10:30 – 11:30 giờ sángCúng Vong cho Đám @Lạc Nghĩa ĐườngGĐPT - Việt Ngữ
12:00 – 01:00 giờ trưaLễ của CĐPT @ Chánh Điện GĐPT ăn trưa
01:00 – 02:00 giờ chiềuCĐPT Thọ Trai @ Nhà Sinh HoạtGĐPT sinh hoạt
02:00 – 03:30 giờ chiềuỦy Ban Họp hoặc sinh hoạtGĐPT sinh hoạt
Thứ Ba và Thứ Năm
07:00 – 09:00 giờ tốiLớp Tai-Chi @ Nhà Sinh Hoạt
Hàng Ngày
04:00 giờ chiềuCúng Vong @ Lạc Nghĩa Đường
Hàng Tháng
09:00 giờ sángTụng Giới - Bồ Tát Tại Gia Giới (Mỗi tháng 2 lần: giữa & cuối tháng)
07 giờ 30 tốiKhoá Lễ Sám Hối - Ngày 14 và 30 (29 nếu là tháng thiếu) ÂL

LỊCH TRÌNH SINH HOẠT NĂM 2015

ThángHành SựGhi Chú
Tháng 1-Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnMồng 4 (C.N.)
 -Lễ Sám Hối (Ngày 4 thg 1, 2015 nhằm ngày 14 thg 11 ÂL)12 giờ trưa*
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 11 (C.N.)
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 18 (C.N.)
 -Lễ Sám Hối (Thứ Hai 19 thg 1, 2015 nhằm ngày 29 thg 11 ÂL)7 giờ 30 tối
 -Khai Kinh Lễ Thành Đạo (nhằm ngày mồng 6 thg 12 ÂL)Ngày 25 (C.N.)
 -Tụng Kinh Lễ Thành Đạo (T. Hai đến T. Bảy 26-31 thg 1, 2015)7 giở 30 tối
 -Đức Phật Thích Ca Thành Đạo (8/12 ÂL) Ngày 27 (T.Ba)
Tháng 2-Lễ Thành Đạo & Tiệc Tất Niên (nhằm ngày 13 thg 12 ÂL)Mồng 1 (C.N.)
 -Lễ Sám Hối (Thứ Hai, mồng 2 thg 2, 2015 nhằm 14 thg 12 ÂL)7 giờ 30 tối
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnMồng 8 (C.N.)
 -Hội Chợ Tết & Ngày Y Tế Cộng Đồng (nhằm ngày 27 thg 12 ÂL)Ngày 15 (C.N.)
 -Lễ Sám Hối cuối năm (Thứ Ba, 17 thg 2, 2015 nhằm 29/12 ÂL)7 giờ 30 tối
 -Giao Thừa Ất Mùi (30/12 ÂL)Ngày 18 (T.Tư)
 -Mồng 1 Tết Ất Mùi (Vía Đức Di Lặc)Ngày 19 (T.Năm)
 -Mồng 2 Tết Ất Mùi Ngày 20 (T.Sáu)
 -Mồng 3 Tết Ất MùiNgày 21 (T.Bảy)
 -Lễ Phật Đầu Năm (GĐPT Dâng Hoa Cúng Phật - Mồng 4 /1 ÂL)Ngày 22 (C.N.)
 -CẦU AN & CÚNG SAO GIẢIN HẠN lúc 7g 30 tối (Mồng 10/1 ÂL)Ngày 28 (T.Bảy)
Tháng 3-Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnMồng 1 (C.N.)
 -Lễ Sám Hối (Thứ Tư, 4 thg 3, 2015 nhằm ngày 14 thg 1 ÂL)7 giờ 30 tối
 Rằm Thượng Nguyên Ất Mùi (15 thág 1 ÂL)Mồng 5 (T. Năm)
 -Lễ Rằm Thượng Nguyên - Ất Mùi (18 thg 1 ÂL)Mồng 8 (C.N.)
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 15 (C.N.)
 -Lễ Sám Hối (Thứ Năm 19 thg 3, 2015 nhằm ngày 29 thg 1 ÂL)7 giờ 30 tối
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 22 (C.N.)
  Phật Thích Ca Xuất Gia (08/02 ÂL)Ngày 27 (T.Sáu)
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 29 (C.N.)
Tháng 4-Lễ Sám Hối (Thứ Tư, 2 thg 4, 2015 nhằm ngày 14 thg 2 ÂL)7 giờ 30 tối
 Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn (15/02 ÂL)Mồng 3 (T.Sáu)
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng Tuần - Lễ Vía Đức Quán Thế Âm (19/2)Mồng 5 (C.N.)
 Vía Đức Quán Thế Âm (19/2 ÂL)Mồng 7 (T.Ba)
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 12 (C.N.)
 -Lễ Sám Hối (Thứ Bảy 18 thg 4, 2015 nhằm ngày 30 thg 2 ÂL)7 giờ 30 tối
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 19 (C.N.)
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 26 (C.N.)
Tháng 5-Lễ Sám Hối (Thứ Bảy, 2 thg 5, 2015 nhằm ngày 14 thg 3 ÂL)7 giờ 30 tối
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnMồng 3 (C.N.)
 -Vía Đức Chuẩn Đề (16/3 ÂL)Mồng 4 (T.Hai)
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnMồng 10 (C.N.)
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 17 (C.N.)
 -Lễ Sám Hối (Chủ Nhật 17 thg 5, 2015 nhằm ngày 29 thg 3 ÂL)12 giờ trưa*
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 24 (C.N.)
  Đức Thích Ca Đản Sanh (8/4ÂL) Ngày 25 (T.Hai)
 -Khóa Tu Tịnh Nghiệp 1 Hướng về Phật Đản (9g sáng - 5g chiều)Ngày 30 (T.Bảy)
 -Ngày Cuối: Nộp đơn cho 2 Học Bổng của Sư Ông Thích Trí HiềnNgày 30 (T.Bảy)
 -ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN (14/4 ÂL)Ngày 31 (C.N.)
 -Lễ Sám Hối (Chủ Nhật 31 thg 5, 2015 nhằm ngày 14 thg 4 ÂL)12 giờ trưa*
Tháng 6-Rằm thg 4 ÂLNgày 01 (T.Hai)
 Mãn Khóa Trường Việt Ngữ + Phát 2 Học Bổng của Sư Ông Thích Trí HiềnKhoảng Đầu thg 6***
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 07 (C.N.)
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 14 (C.N.)
 -Lễ Sám Hối (Thứ Hai 15 thg 6, 2015 nhằm ngày 29 thg 4 ÂL)7 giờ 30 tối
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 21 (C.N.)
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 28 (C.N.)
 -Lễ Sám Hối (Thứ Hai 29 thg 5, 2015 nhằm ngày 14 thg 5 ÂL)7 giờ 30 tối
 -Ngày An Cư Kiết Hạ của Tăng Ni (16/5 ÂL)Ngày 30 (T.Ba)
Tháng 7-Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 05 (C.N.)
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 12 (C.N.)
 -Lễ Sám Hối (Thứ Tư 15 thg 7, 2015 nhằm ngày 30 thg 5 ÂL)7 giờ 30 tối
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 19 (C.N.)
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 26 (C.N.)
 -Lễ Sám Hối (Thứ Tư 29 thg 7, 2015 nhằm ngày 14 thg 6 ÂL)7 giờ 30 tối
Tháng 8-Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnMồng 2 (C.N.)
 Vía Đức Quán Thế Âm (19/6 ÂL)Mồng 3 (T.Hai)
 -Khóa Tu Tịnh Nghiệp 2 Hướng về Húy Nhật Năm Thứ Năm của Sư Ông (9g sáng đến 5g chiều)Mồng 8 (T.Bảy)
 -Lễ Vía Đức Quán Thế Âm & Giỗ Húy Nhật Năm Thứ Năm của Sư Ông (25/6 ÂL)Mồng 9 (C.N.)
 Húy Nhật Năm Thứ Tư của Sư Ông (28/6 ÂL)Ngày 12 (T.Tư)
 -Lễ Sám Hối (Thứ Năm 13 thg 8, 2015 nhằm ngày 29 thg 6 ÂL)7 giờ 30 tối
 -Ngày Niệm Phật vô gián (8g sáng đến 12g trưa)Ngày 15 (T. Bảy)
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 16 (C.N.)
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 23 (C.N.)
 -Lễ Sám Hối (Thứ Năm 27 thg 8, 2015 nhằm ngày 14 thg 7 ÂL)7 giờ 30 tối
 Rằm thg 7 ÂLNgày 28 (T.Sáu)
 -Khóa Tu Tịnh Nghiệp 3 Hướng về Vu Lan (9g sáng đến 5g chiều)Ngày 29 (T.Bảy)
 - ĐẠI LỄ VU-LAN (16 thg 7 ÂL)Ngày 30 (C.N.)
Tháng 9-Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnMồng 6 (C.N.)
 -Lễ Sám Hối (Thứ Bảy 12 thg 9, 2015 nhằm ngày 30 thg 7 ÂL)7 giờ 30 tối
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 13 (C.N.)
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 20 (C.N.)
 *GĐPT tổ Chức TẾT TRUNG THU & CHU-NIÊNNgày 26 (T.Bảy)
 -Lễ Sám Hối (Thứ Bảy 26 thg 9, 2015 nhằm ngày 14 thg 8 ÂL)7 giờ 30 tối
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng Tuần  - Rằm thg 8 (15/8 ÂL)Ngày 28 (C.N.)
Tháng 10-Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnMồng 4 (C.N.)
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng Tuần Ngày 11 (C.N.)
 -Lễ Sám Hối (Thứ Hai 12 thg 10, 2015 nhằm ngày 30 thg 8 ÂL)7 giờ 30 tối
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 18 (C.N.)
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 25 (C.N.)
 -Lễ Sám Hối (Thứ Hai 26 thg 10, 2015 nhằm ngày 14 thg 9 ÂL)7 giờ 30 tối
 - Lễ Vía Đức Quán Thế Âm (19/9 ÂL)Ngày 31 (T.Bảy)
Tháng 11-Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnMồng 1 (C.N.)
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng Tuần - Mồng 8 (C.N.)
 -Lễ Sám Hối (Thứ Tư 11 thg 11, 2015 nhằm ngày 30 thg 9 ÂL)7 giờ 30 tối
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 15 (C.N.)
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 22 (C.N.)
 -Lễ Sám Hối (Thứ Tư 25 thg 11, 2015 nhằm ngày 14 thg 10 ÂL)7 giờ 30 tối
 -Lễ Hạ Nguyên (15/10 ÂL)Ngày 26 (T.Năm)
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 29 (C.N.)
Tháng 12-Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnMồng 6 (C.N.)
 -Lễ Sám Hối (Thứ Năm 10 thg 12, 2015 nhằm ngày 29 thg 10 ÂL)7 giờ 30 tối
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 13 (C.N.)
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 20 (C.N.)
 -Vía Đức A Di Đà (13/11 ÂL)Ngày 23 (T.Tư)
 -Lễ Sám Hối (Thứ Năm 24 thg 12, 2015 nhằm ngày 14 thg 11 ÂL)7 giờ 30 tối
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 27 (C.N.)
Tháng 1, -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 03 (C.N.)
2016-Lễ Sám Hối (Mồng 9 thg 1, 2016 nhằm ngày 30 thg 11 ÂL)12 giờ trưa*
 -Khai Kinh Lễ Thành Đạo (nhằm ngày mồng 1 thg 12 ÂL)Ngày 10 (C.N.)
 -Tụng Kinh Lễ Thành Đạo (T. Hai đến T. Bảy, 11-16 thg 1, 2016)7 giờ 30 tối
 -Lễ Thành Đạo & Tiệc Tất Niên - Đức Thích Ca Thành Đạo (8/12)Ngày 17 (C.N.)
 -Lễ Sám Hối (Thứ Bảy 23 thg 1, 2016 nhằm ngày 14 thg 12 ÂL)7 giờ 30 tối
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 24 (C.N.)
 -Hội Chợ Tết & Ngày Y Tế CĐ (22/12 ÂL - 10g sáng đến 4g chiều)Ngày 31 (C.N.)
Tháng 2-Lễ Sám Hối Cuối Năm (Thứ Bảy 06 thg 2, 2015 nhằm 28/12 ÂL)7 giờ 30 tối
 -Giao Thừa Bính Thân (29/12 ÂL)Mồng 7 (C.N.)
 -Mồng 1 Tết Bính ThânMồng 8 (T.Hai)
 -Mồng 2 Tết Bính ThânMồng 9 (T. Ba)
 -Mồng 3 Tết Bính ThânMồng 10 (T.Tư)
 -Khóa Lễ Đại Chúng Đầu Năm Bính Thân (07/01 ÂL)Ngày 14 (C.N.)
 -Rằm Thượng Nguyên Bính Thân 15/1 ÂLNgày 21 (C.N.)
 -Lễ Rằm Thượng Nguyên Bính Thân (14/1 ÂL)Ngày 08 (C.N.)
 Lễ Sám Hối Đầu Năm (Mồng 8 thg 2, 2016 nhằm ngày 14/1 ÂL)12 giờ trưa*
 -Khóa Lễ Đại Chúng Hàng TuầnNgày 28 (C.N.)
HÀNG NGÀY*Cúng Vong @ Lạc Nghĩa Đường: 4 giờ chiềuHàng Ngày
HÀNG TUẦN*Tụng Kinh và Niệm Phật: từ 9-11 giờ sáng tại Chánh ĐiệnThứ Bảy
 *Lớp Tai Chi: 7 giờ đến 9 giờ tốiThứ Ba và Thứ Năm
HÀNG THÁNG*Khóa Lễ Sám Hối - 7 giờ 30 tối ngày 14 và 30 ÂL (29 nếu là tháng thiếu)7g 30 tối (T.Hai-Bảy)
  (*) Chủ Nhật (trừ khi có quý Chư Tăng ở xa về Thuyết Pháp)12 giờ trưa*