Hình ảnh Chùa: 

Hình ảnh Tang Lễ: http://www.flickr.com/photos/53025115@N07/5071829364/in/photostream/

 ] Đoạn Phim VietFace TV thâu về Ngày Y Tế Cộng Đồng tại Chùa Pháp Quang đã được tổ chức ngày 03 tháng 2, 2013:

http://www.youtube.com/watch?v=eUUOEv2pcsQ

] ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN: Chủ Nhật 27 tháng 5, 2018

1) PSCD - Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa Pháp Quang Part 01, 2018