Thành Kính Tưởng Niệm & Tri Ân 

Cố Hòa Thượng Thích Trí-Hiền 


] Video Lễ Húy Nhật Năm Thứ 6 của Sư Ông  

] Bài Tường Thuật Lễ Húy Nhật Năm Thứ 4 của Sư Ông:

 

] Hình Ảnh Lễ Húy Nhật Năm Thứ 3 của Sư Ông:

 

] Hình Ảnh Sư Ông và Lời Chúc Tết Ất Dậu

] Đến Một Lúc (Thơ)              ] Hình Bóng Thầy Tôi (Thơ)

] Kính Thầy                           ] Nhớ Sư Ông Trí Hiền

] Hành Trạng                        ] Tri Niệm Ân Thầy

Bấm vào hình để mở ra