Cúng Dường [Donation]

Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt (TTPGKV) Chùa Pháp Quang xin chân thành tri ân mọi sự đóng góp và cúng dường từ thời giờ, tâm sức, vật chất đến tịnh tại của Quý Phật-tử xa gần. Lòng hảo tâm của Quý Phật-tử cho phép chúng tôi tiếp tục duy trì mái chùa thân yêu của chúng ta theo đường lối mà Cố Sư Ông đã vạch ra: để nâng cao tinh thần tâm linh của cộng đồng Phật-tử chúng ta và trang trải cho mọi Phật sự cần thiết. Khẩn nguyện Tam Bảo chứng minh công đức cúng dường và cầu chúc Bảo Quyến thân tâm an lạc.
[Khuon-Viet Buddhist Monastery of America (dba Phap Quang Temple would like to offer our most sincere appreciation to your contribution of times, efforts, essential items and monetary donations from all of our Buddha Followers near and far.  Your continuing support enable us to maintain and improve our temple the way our Late Master Venerable Thich Tri Hien started & wished.  We pray to our honorable Buddha above to acknowledge your contribution and our best wishes to you and your family].

TTPGKV Chùa Pháp Quang là một tổ chức theo quy chế phi lợi nhuận 501(c)(3), mọi tài trợ mà không phải để trả cho việc xin lễ hay thỉnh vật chất dưới mọi hình thức có thể được khấu trừ thuế. Xin vui lòng tham khảo ý kiến ​​kế toán của Quý Phật-tử để xác định.
[Khuon-Viet Buddhist Monastery of America (dba Phap Quang Temple) is a 501(c)(3) nonprofit organization. In accordance with IRS regulations, if any contribution made without any goods or services in exchanged, then the donation should be tax deductible accordingly].

Dưới đây là hai cách mà Quý Phật-tử có thể dùng để đóng góp đến Quỹ Tam Bảo của Chùa Pháp Quang nếu không có dịp ghé Chùa [Below are couple of ways you can use to contribute if you couldn't personally stopping by Phap Quang Temple]:

  1. Qua bưu điện, ngân phiếu xin ghi "Chùa Pháp Quang", và ghi chú phía dưới như "Tam Bảo", "Chư Tăng", "Điện Nước", v.v..., và gửi về [By regular mail, make check payable to "Phap Quang Temple" and specific note on the memo like "For Electricity/Water", or "Temple's monthly expenses", etc... and send to]:

Chùa Pháp Quang or Phap Quang Temple
1004 Small St.
Grand Prairie TX  75050

  1. Qua Zelle/Quickpay bằnng điện thư đến [via Zelle/Quickpay by email to]:

"QuyTamBao@ChuaPhapQuang.org"